Modeláž nehtů Oslavice

Ruce knihovna osudu?

02.11.2008 16:23

Věštění z ruky – levá versus pravá ruka

Levá ruka nám dává zprávu o životě duchovním (sklony, možnosti, osud). Také ukazuje předpoklady, ke kterým je jedinec předurčen.
 

 

Pravá ruka odhaluje současnost a budoucnost. Pravá ruka nám dává zprávu o životě praktickém (jak člověk na sobě doposud pracoval, čeho dosáhl, co prožil, které vlastnosti a povahové rysy získal).
 

Ruce - důležitost čár při věštění
 

Každý z nás má na svých rukách čáry, které o nás mnohé napoví. Jsou také základním bodem při věštění z ruky. Některé čáry nám na našich rukách s postupem času přibývají, některé mohou za čas naopak i zmizet. Proč je tomu tak?
 

 

Čáry na rukách se řídí podle signálů, které nervová zakončení kožních lišt na dlaních rukou z našeho mozku přijímají. Co nás čeká v budoucnosti se objevuje na dlaních již s dlouhodobým či několikaletým předstihem.
 

Lidé, osudy, život – čtyři hlavní čáry
 

Při věštění z ruky jsou důležité 4 hlavní čáry. Mezi ně patří čára života, čára hlavy, čára srdce a čára osudu.
 

Čára života
 

Čára života obvykle začíná mezi palcem a ukazováčkem a zahýbá kolem Venušina pahorku. Krátká linie života neznamená vždycky krátký život. Pevná a jemně růžová linie s malými narušeními nebo zauzleními znamená pevné zdraví a dlouhý život.
 

 

Sytě červená linie znamená zdravotní potíže. Místy slabá, řetízkovitá nebo roztřepená linie označuje nelehké fáze v životě. Pokud je celá linie velmi jemná, je to známka špatného zdravotního stavu a velkého napětí a nervozity.
 

Čára hlavy
 

Čára hlavy se nachází mezi čárou života a srdce. Začíná poblíž linie života, jde přes Marsovu zónu a končí pod Merkurem (malíčkem). Vypovídá o intelektu a o schopnosti logicky uvažovat. Krátká linie hlavy znamená rychlé až zmatené reakce a překotné závěry.
 

 

Pokud je čára hlavy velmi krátká (tzn. končí uprostřed Marsovy zóny) nebo velmi slabá ukazuje na menší nedostatek duševních schopností a snadné podléhání okolí. Pokud je tato linie dlouhá, rovnoměrně silná či výrazná je to přesně naopak.
 

 

Pokud je linie hlavy spojená s linií života, chybí danné osobě sebedůvěra a těžko se rozhoduje, protože je silně spoutána rodinnými svazky. Jestliže se tyto dvě čáry brzy rozcházejí, dosáhne dotyčný samostatnosti v mladém věku.
 

Čára srdce
 

Čára srdce začíná na vnější straně dlaně nad Měsíčním pahorkem a končí mezi ukazováčkem a prostředníčkem. Vypovídá o emocích, láskách a o umění milovat. Silná a výrazná linie bez zlomů a kliček je znakem člověka, který se stahuje do sebe a může být trochu sobecký.

 

Čím míň postranních čar vybíhá z linie srdce, tím méně odhaluje dotyčný své vnitřní rozpoložení ostatním. Tenká a nevýrazná linie, znamená stejné city u daného člověka. Normální linie srdce je zakřivená, což naznačuje citlivost vůči ostatním.
 

 

Případné sobectví může tedy zmírnit tvar této linie, pokud je tvarována do půlměsíce. Platí, že čím je více je čára srdce přímější, tím méně vnímavý je dotyčný člověk. Jestliže je čára srdce krátká a končí náhle, ukazuje na někoho, kdo pravděpodobně zažije citový otřes, nebo velkou ztrátu.
 

Čára osudu
 

Čára osudu obvykle probíhá vzhůru od zápěstí směrem k prostředníčku. Vztahuje se k samotnému životu, kariéře, úspěchu či nezdaru. Ne všichni mají na ruce vyznačenou svou čáru osudu.
 

 

Pokud je čára nezřetelná, vypovídá to o tom, že dotyčný člověk nemá rád rutinu a život si moc neplánuje. Silná čára znamená naopak znamená silný řád, člověka, který chce řídí svůj život podle vlastních přání a také se mu to daří.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.